Cookies on the PokerWorks Website

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on the PokerWorks website. However, if you would like to, you can change your cookie settings at any time.

Continue using cookies

Poker pravila

Omaha pravila

Odštampaj
Dijeli ovo
Omaha Poker Uživo

Omaha igra je jako slična Texas Holdem igri. Omaha Poker blindovi, limiti i vrsta igre su jednaki kao u Holdem igri. Postoji samo jedna glavna razlika u načinu, kako se hand koristi i igra.

* Svakom igraču se djele 4 okrenute karte (prvo small blindu). U prvom krugu igrač ima pravo na 1)bacanje (fold), 2)pratnju (call) uloga big blinda, ili 3)dizanje (raise) uloga. Raise mora biti isti ili veći od beta, ako od prethodnih igrača niko nije išao all-in. Kad stiže red opet na blindove, oni imaju pravo na call/check (prati/čekaj) ili na raise uloga.

* Nakon prvog kruga ulaganja prije flopa se stave tri karte na stol sa licem prema gore - 'flop' - i prvi igrač ispred buttona kreće sa akcijom. Svaki igrač koji je na redu može čekati (check) (ako su prethodni igrači čekali), pratiti, dizati ulog ili baciti karte. Ako jedan igrač čeka, i nakon toga neko ulaže, on ima opciju na 'check raise' kad opet dođe na red.

* Nakon kruga ulaganja u 'flop', četvrta karta se okreće na stolu, (uobičajeno se naziva 'Turn' ili 'Fourth Street'), i ponovo kreće krug klađenja - (kod $10 - $20 limita, Flop bet limit je $10 i raise je $10, na Turnu je bet limit $20 i raise $20).

* Nakon klađenja na Turn, peta karta se okrene na stolu (takozvani 'River' ili '5th Street'), i novi krug ulaganja počinje sa big bet limitom.

Svaki igrač MORA koristiti dvije karte iz svog handa i tri karte sa stola. Primjer: Ako igrač ima jedan pik u ruki, i četiri pika su na stolu, on ipak nema flush. Dva pika bi za to bila potrebna u ruki igrača.

Omaha 8 or better
Red ulaganja, raspored blindova i način igranja je isti kao u Omaha igri. Omaha 8 or better ili takozvani ‘Omaha hi/lo' je high/low igra, u kojoj se kvalifikuje donja ruka sa osmicom ili niže za low. Ako nema donje ruke (low) u handu, onda high hand pobjeđuje cijeli pot.

Kako bi low (donja ruka) bio moguć, tri karte moraju biti na stolu koje su osmice ili niže. Moguće je i da igrač dobije oboje - high i low. Primjer:A-2 od srca, A-5 od pika u ruki igrača. Na stolu se okrene K-3-4 svi od srca i 2-10 off suit. Igrač ima As high flush i A-2-3-4-5 za low, (wheel). Bilo koje dvije karte se mogu koristiti za high hand i za low hand.

Kad ste shvatili osnovna pravila o Omaha Pokeru, vrijeme je da pročitate strategije u poker igri i da počnete igrati online. Probajte za početak igrati na stolovima sa niskim limitima ili, za zabavu, sa virtualnim novcem. Ako ste zadovoljni sa Vašom igrom možete ići i na veće limite. Provjerite koja je najbolja poker kuća u našem rejtingu najboljih online poker igraonica . Vidimo se na stolovima!