Cookies on the PokerWorks Website

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on the PokerWorks website. However, if you would like to, you can change your cookie settings at any time.

Continue using cookies

Poker pravila

7 Card Stud Pravila

Odštampaj
Dijeli ovo
Igranje Seven Card Stud-a

Kod Seven Card Stud Pokera svaki igrač mora platiti 'ante' da bude uključen u igru. Ante pokreće pot, i iznos antea zavisi o game limitu. Svakom igraču se djele osobne karte. Počinje se sa igračom lijevo od dealera. Akcija kreće u smjeru kazaljke na satu s osobom koja ima najmanju kartu (low card bring-in). U igri 7 card stud svaki igrač koji je na redu ima sledeće opcije:

1. Foldirati (izlaziti),
2. Pratiti (call) bring-in iznos,
3. Dizati (Raise) ulog (u početnoj rundi se smatra prvi raise kao upotpunjenje i ne kao raise).

* Svakom igraču se dijele dvije okrenute karte (down cards) i jednu kartu s licem prema gore (up card). ( up card se upućuje kao 'door card'). Niska karta - imenovana po abecednim redom, prema bojama (clubs (tref), hearts (srce), diamonds (karo), spades (pik)) - počinje akciju sa 'bring-in' ulogom. Iznos bring-ina zavisi o visini game limita.

* Sledeća podijeljena karta se zove isto '4th street', i high hand počinje sa akcijom. Ako se pojavi par u ovoj rundi, onda igrač/i ima/ju sledeće opcije: 1) check, 2) kladiti se na iznos small bet-a 3) kladiti se na big bet iznos. Primjer: $4 - 8 stud. Igrač A stvori par od svog door carda. Igrač A može ići na check, bet $4, ili bet $8. Ako igrač A ide na bet $4, osoba B ima opciju call $4 i raise $8 za totalni iznos od $12, ili samo call $4 ili call i raise $4.

* Sledeća karta koja se podijeli je uobičajeno nazivana 5th street. Ako se igrač hoće da kladi, onda mora ulagati na iznos velikog beta.

* Sledeća karta koja se podijeli je uobičajeno nazivana 6th street, klađenje je isto kao kod 5th street.

* Zadnija karta je podijeljena i naziva se 7th street ili 'river', klađenje je isto kao kod 5th street.

Ostvara se najbolja kombinacija od pet karata. As može biti velika i mala karta.

Seven Card Stud Hi/Lo Regular

Ova 7 card stud poker igra se izvede u istom formatu kao 7 card stud - s više nego jednom razlikom. Igrači mogu napraviti visoke ili niske handove da pobjede cijeli pot ili samo jedan dio pota, nema kvalifikatora za low, u ovom obziru low je sličan RAZZ igri. Još jedna sličnost RAZZ igri je da se high card mora uložiti (‘bring-in') na prve tri djelene karte. Nakon podijele četvrte karte, low hand mora krenuti u akciju. Ako se pojavi par između prvih četiri podjeljenih karata, mali bet limit još važi, jedina stud game igra koja dozvoljava ‘big bet' na fourth street paru je 7 card stud. Igrači mogu koristiti bilo koju kombinaciju od pet karata za high, i pet karata za low. Asovi vrijede high ili low.


7 Card Stud 8 or Better

7 Card Stud 8 or better ili 7 card stud hi/lo je identičan sa 7 Card Studom. Jedina razlika je da osoba pokušava napraviti high ili low hand ili oboje. I ako se na ‘fourth street' pojavi par, mali bet je na snazi umjesto da se dopusti igraču da ulaže u big bet.

Low hand se mora kvalificirati putem pokazivanja pet karata koje su osmice ili niže kako bi pobjedili nisku (low) polovinu pota. Ako nema low handa, high hand pobjeđuje ukupni pot. Bilo kojih pet karata se mogu koristiti za high i bilo kojih pet za low. Asovi mogu biti high i low.

Nako što ste saznali opća pravila o Seven Card Stud pokeru stiglo je vrijeme da pročitate člance o poker strategiji i počnete sa online igrom. Probajte za početak igrati na stolovima sa niskim limitima ili za zabavu igrajte na stolovima sa virtualnim novcem. Ako ste zadovoljni sa Vašom igrom možete ići i na veće limite. Provjerite koja je najbolja poker kuća u našem rejtingu najboljih online poker igraonica . Vidimo se na stolovima!